Elektronische Leeromgeving

Met een Elektronische LeerOmgeving (ELO) heeft elke leraar zijn eigen digitale klaslokaal.

 Een ELO laat toe om de computer via een netwerk in te schakelen in het onderwijs.

 Hierdoor kan de leerling informatie over de school en de onderwezen vakken opvolgen via een connectie over het Internet. Daarnaast kan de ELO ook gebruikt worden in de PC klassen.

 De leerkrachten krijgen hierdoor de beschikking over een extra communicatie middel naar de leerlingen toe, waarbij de uitwisseling van informatie op ieder moment van de dag mogelijk wordt.

 De omgeving kan eveneens gebruikt worden om het samenwerken tussen leerlingen
te promoten.

 Een mooi voorbeeld van het gebruik van een ELO systeem vind je op site van het Sint-Pieterscollege te Jette

 

De ELO van het Sint-Pieterscollege te Jette  

 

Een ELO biedt de volgende mogelijkheden.

 •  Alle informatie is bereikbaar zowel vanop het Microsoft platform, het Apple platform als het Linux platform.
 • Beveiligde toegang tot de ELO via een Internet browser.
 • Alle informatie wordt bijgehouden in een database systeem.
 • Mogelijkheid voor het definiëren van vakken.
 • Mogelijkheid tot het groeperen van vakken in vakgebieden.
 • Informatie moet eenvoudig toegevoegd kunnen worden.
 • Elke leerkracht kan zijn of haar eigen vakken beheren.
 • Eenvoudig beheer van de ELO.
 • Zoekfunctie.
 • Integratie met E-mail.
 • Forum.
 • Mogelijkheid tot het geven van opdrachten aan de leerlingen.
 • Logboek.
 • Mogelijkheid tot het on-line afnemen van testen.
 • Opleiding in het gebruik van de ELO.
 • Back-up van alle informatie in de ELO